Hyacinthe Rigaud (18th Jul, 1659 - 29th Dec, 1743)

Charles le Brun (1619-1690) et Pierre Mignard (1612-1695), premiers peintres du roi

Credit: 
Photo (C) RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Detail image(s)

Credit: 
Photo (C) RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski
Credit: 
Photo (C) RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski

Horizontal tabs